dijous, 18 d’agost del 2016

DES DEL COSTAT OBSCUR . VOLUM 1


La primera incursió al món de l'electrònica és una passa ben meditada supòs que al mateix nivell i salvant les enormes diferències, semblant a l'electrificació de Bob Dylan. Crec també (coneixent els meus amics i seguidors) que algú m'avorrirà per sempre i esper també captar nous seguidors després d'aquesta passa. Amb aquest volum encetam una nova col·lecció que s'anomenarà "Des del costat obscur" (amb totes les connotacions pròpies del nom) i que esperam tengui un llarg recorregut senya de què a la gent li ha agradat. Per a mi simplement és una ampliació del meu món musical.